Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku

Adres: 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 18
Telefon: 24 264-05-42
Adres e-mail: mbp.plock@mazowiecka.ohp.pl
Adres www: www.mazowiecka.ohp.pl